"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2016 Ngày 30 tháng 4 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-04-2016 Quyết định số 1455/2016/QĐ-UBND về việc quy định danh mục và giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
19-04-2016 Quyết định số 1360/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa năm 2016. 10
27-04-2016 Quyết định số 1431/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 53
28-04-2016 Quyết định số 1440/QĐ-UBND về việc điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016. 67
28-04-2016 Quyết định số 1443/QĐ-UBND phê duyệt hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Mường Lát tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng sản xuất thay thế đất nương rẫy năm 2016 theo Quyết định số 552/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 71
28-04-2016 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước và lao động về nước đúng thời hạn. 74
28-04-2016 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. 77
28-04-2016 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 và tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2016 - 2017. 81
25-04-2016 Kế hoạch số 64/KH-UBND phối hợp tiếp công dân, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 85
28-04-2016 Kế hoạch số 66/KH-UBND phát động Chiến dịch “Nhà nhà diệt muỗi, loăng quăng phòng chống bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết” tại Thanh Hóa năm 2016. 91
Ban Chỉ đạo chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên
28-04-2016 Quyết định số 1445/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp hoc và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Thanh Hóa. 95
14,095,740 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner