"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2016 Ngày 31 tháng 5 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-05-2016 Quyết định số 1693/2016/QĐ-UBND v/v phân công, phân cấp về quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
06-05-2016 Quyết định số 1526/QĐ-UBND về việc tổ chức Cụm thi đua của tỉnh năm 2016. 11
06-05-2016 Quyết định số 1532/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa. 24
11-05-2016 Quyết định số 1603/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2016. 26
12-05-2016 Quyết định số 1609/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp kinh tế dự toán năm 2016 để thực hiện đầu tư nâng cấp, sửa chữa an toàn hồ đập nhỏ và xử lý một số công trình đê địa phương thuộc tỉnh Thanh Hóa. 28
12-05-2016 Quyết định số 1616/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ nhân dân trong thời kỳ giáp hạt năm 2016. 33
12-05-2016 Quyết định số 1617/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Thanh Hóa từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 - 2015. 36
12-05-2016 Quyết định số 1619/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển sự nghiệp triển giáo dục năm học 2016 - 2017. 42
13-05-2016 Quyết định số 1628/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phân bổ chi tiết vốn nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2016 cho các công trình, dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa. 64
16-05-2016 Quyết định số 1660/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Tăng c¬ường bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020”. 69
17-05-2016 Quyết định số 1671/QĐ-UBND quy định chi tiết thực hiện một số điều tại Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 89
19-05-2016 Quyết định số 1728/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế mẫu khu nhà ở nội trú cho học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông các huyện vùng núi cao của tỉnh đến năm 2020. 96
20-05-2016 Quyết định số 1730/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch hành động “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và tăng cường trữ lượng các bon rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020”. 103
14,096,061 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner