"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2016 Ngày 31 tháng 5 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
30-05-2016 Quyết định số 1826/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới năm 2016, tỉnh Thanh Hóa. 03
30-05-2016 Quyết định số 1827/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới năm 2016, tỉnh Thanh Hóa. 53
31-05-2016 Quyết định số 1845/QĐ-UBND phê duyệt danh mục và cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt IV, năm 2016. 90
27-05-2016 Chỉ thị số 19/CT-UBND v/v Tăng cường triển khai thực hiện chiến lược tiếp cận mục tiêu 90-90-90 phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 108
31-05-2016 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016. 111
06-05-2016 Kế hoạch số 68/KH-UBND sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020. 117
12-05-2016 Kế hoạch số 73/KH-UBND quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020. 130
12,128,184 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner