"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2016 Ngày 15 tháng 6 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
08-06-2016 Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030. 03
09-06-2016 Quyết định số 1973/QĐ-UBND phê duyệt danh sách chủ tàu dịch vụ khai thác hải sản của tỉnh Thanh Hóa đăng ký thường xuyên hoạt động dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. 24
10-06-2016 Quyết định số 2010/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020. 27
13-06-2016 Quyết định số 2023/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020. 37
13-06-2016 Quyết định số 2025/QĐ-UBND công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh. 64
14-06-2016 Quyết định số 2046/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016. 66
06-06-2015 Kế hoạch số 83/KH-UBND thực hiện Quyết định 2213/QĐ-TTg ngày 08/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 74
08-06-2016 Kế hoạch số 85/KH-UBND tổ chức thông tin, tuyên truyền Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 81
10-06-2016 Kế hoạch số 86/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. 88
14-06-2016 Kế hoạch số 87/KH-UBND tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2016). 92
14,095,561 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner