"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2016 Ngày 31 tháng 7 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-07-2016 Quyết định số 2716/2016/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng huyện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 03
21-07-2016 Quyết định số 2721/2016/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu và quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 06
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
18-07-2016 Quyết định số 2650/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 12
20-07-2016 Quyết định số 2699/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Quần vợt Thanh Hóa. 16
20-07-2016 Quyết định số 2700/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa. 28
25-07-2016 Quyết định số 2745/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất điều chỉnh. 40
25-07-2016 Quyết định số 2746/QĐ-UBND bổ sung chợ vào Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ tỉnh Thanh Hóa năm 2016. 43
25-07-2016 Quyết định số 2763/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 46
28-07-2016 Quyết định số 2804/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế hoàn trả vốn đối ứng Dự án REII cho ngân sách tỉnh. 57
28-07-2016 Quyết định số 2808/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016. 62
29-07-2016 Quyết định số 2825/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ các đơn vị xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao thôn, bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016, tỉnh Thanh Hóa. 65
20-07-2016 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dại trên động vật. 69
21-07-2016 Kế hoạch số 110/CTRPH/UBND-MTTH phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020. 73
27-07-2016 Kế hoạch số 112/KH-UBND thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 83
28-07-2016 Kế hoạch số 113/KH-UBND rà soát, chuẩn hóa dữ liệu để đồng bộ thông tin về doanh nghiệp. 101
14,096,168 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner