"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29 + 30           Năm 2016 Ngày 31 tháng 8 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-08-2016 Quyết định số 3304/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền trong hoạt động quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Thanh Hóa. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-08-2016 Quyết định số 3183/QĐ-UBND về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Thanh Hóa. 08
26-08-2016 Quyết định số 3274/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020. 56
29-08-2016 Quyết định số 3279/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 71
Chủ tịch UBND tỉnh
23-08-2016 Quyết định số 3170/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh sách chủ tàu dịch vụ khai thác hải sản của tỉnh Thanh Hóa đăng ký thường xuyên hoạt động dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. 82
23-08-2016 Quyết định số 3185/QĐ-UBND về việc quy định định mức bình quân học sinh/lớp học và định mức biên chế cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên hành chính của các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh. 85
26-08-2016 Quyết định số 3269/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương Đề án phát triển một số sản phẩm công nghệ thông tin mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 89
24-08-2016 Kế hoạch số 128/KH-UBND thi tuyển công chức ngạch chuyên viên tỉnh Thanh Hóa năm 2016. 95
Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh
22-08-2016 Quyết định số 3156/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Thanh Hóa. 118
14,095,706 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner