"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33 + 34           Năm 2016 Ngày 15 tháng 9 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
08-09-2016 Quyết định số 3408/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Thanh Hóa. 03
08-09-2016 Quyết định số 3410/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Dệt may tỉnh Thanh Hóa. 17
08-09-2016 Quyết định số 3411/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa. 30
08-09-2016 Quyết định số 3412/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Công chứng viên tỉnh Thanh Hóa. 43
09-09-2016 Quyết định số 3465/QĐ-UBND về việc quy định định mức bình quân học sinh/lớp học và định mức biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính của các trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập. 54
12-09-2016 Quyết định số 3477/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020. 57
13-09-2016 Quyết định số 3495/QĐ-UBND phê duyệt danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 62
14-09-2016 Quyết định số 134/QĐ-UBND thực hiện Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020. 70
06-09-2016 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 91
14-09-2016 Kế hoạch số 133/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2016, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 95
14,130,823 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner