"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37 + 38           Năm 2016 Ngày 30 tháng 9 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
16-09-2016 Quyết định số 3601/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết kế hoạch kinh phí hỗ trợ cho các địa phương để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016. 03
16-09-2016 Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ sản xuất vụ đông 2016 - 2017. 13
23-09-2016 Quyết định số 3677/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 18
28-09-2016 Quyết định số 3741/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa năm 2016. 21
29-09-2016 Quyết định số 3762/QĐ-UBND phê duyệt nội dung ôn tập môn Kiến thức chung, môn Tiếng Anh, môn Tin học văn phòng kỳ thi tuyển công chức ngạch chuyên viên năm 2016. 78
30-09-2016 Quyết định số 3778/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp môi trường năm 2016. 86
21-09-2016 Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 91
22-09-2016 Chỉ thị số 27/CT-UBND về nhiệm vụ chủ yếu của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016 - 2017. 99
28-09-2016 Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc triển khai đợt cao điểm giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 105
30-09-2016 Chỉ thị số 29/CT-UBND về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. 110
28-09-2016 Kế hoạch số 142/KH-UBND rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016. 113
29-09-2016 Kế hoạch số 144/KH-UBND đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020. 121
14,095,504 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner