"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41 + 42           Năm 2016 Ngày 31 tháng 10 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-10-2016 Quyết định số 4076/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Thanh Hóa. 03
Chủ tịch UBND tỉnh
17-10-2016 Quyết định số 4031/QĐ-UBND về việc thành lập các đoàn kiểm tra tình hình giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 09
19-10-2016 Quyết định số 4054/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016 và 2017. 18
21-10-2016 Quyết định số 4099/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa. 38
21-10-2016 Quyết định số 4100/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 1 Thanh Hóa. 45
21-10-2016 Quyết định số 4101/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 2 Thanh Hóa. 52
21-10-2016 Quyết định số 4102/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa. 59
21-10-2016 Quyết định số 4103/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa. 66
25-10-2016 Quyết định số 4132/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa. 74
27-10-2016 Quyết định số 4170/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển rừng trồng kinh doanh gỗ lớn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 87
27-10-2016 Quyết định số 4180/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 98
21-10-2016 Chỉ thị số 32/CT-UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở của chủ đầu tư các dự án khu dân cư, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 100
17-10-2016 Kế hoạch số 154/KH-UBND ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2017. 104
14,095,715 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner