"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 51 + 52           Năm 2016 Ngày 31 tháng 12 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-12-2016 Quyết định số 4761/2016/QĐ-UBND về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020 của tỉnh Thanh Hóa. 03
09-12-2016 Quyết định số 4762/2016/QĐ-UBND về việc ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và ổn định đến năm 2020, tỉnh Thanh Hóa. 18
09-12-2016 Quyết định số 4764/2016/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 39
09-12-2016 Quyết định số 4765/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2582/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định mức thu, nộp, quản lý sử dụng phí bảo trì đường bộ đối với mô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 61
19-12-2016 Quyết định số 4878/2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa. 63
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-12-2016 Quyết định số 4763/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017 của tỉnh Thanh Hóa. 89
Chủ tịch UBND tỉnh
20-12-2016 Chỉ thị số 35/CT-UBND về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Đinh Dậu và triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2017. 131
29-12-2016 Chỉ thị số 36/CT-UBND về tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. 134
29-12-2016 Kế hoạch số 197/KH-UBND tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020. 141
14,095,765 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner