"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29 + 30           Năm 2017 Ngày 31 tháng 5 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ban chỉ huy PCTT và TKCN
30-05-2017 Quyết định số 1767/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa. 04
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
09-05-2017 Quyết định số 1480/QĐ-UBND phê duyệt danh sách chủ tàu dịch vụ khai thác hải sản của tỉnh Thanh Hóa đăng ký thường xuyên hoạt động dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. 07
11-05-2017 Quyết định số 1532/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa. 10
15-05-2017 Quyết định số 1575/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập và triền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 20
22-05-2017 Quyết định số 1661/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ chi phí học tập năm 2017 cho các trường THPT. 29
22-05-2017 Quyết định số 1664/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 34
24-05-2017 Quyết định số 1698/QĐ-UBND bổ sung các chợ vào Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020. 36
26-05-2017 Quyết định số 1735/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017. 39
29-05-2017 Quyết định số 1748/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội của tỉnh Thanh Hóa về tiền điện sinh hoạt năm 2017. 45
29-05-2017 Quyết định số 1749/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 51
29-05-2017 Quyết định số 1751/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2017 - 2018. 55
11-05-2017 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017 - 2018. 80
03-05-2017 Kế hoạch số 72/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. 84
09-05-2017 Kế hoạch số 73/KH-UBND đào tạo nghề phục vụ tái cơ cấu kinh tế tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020. 94
22-05-2017 Kế hoạch số 87/KH-UBND đào tạo, cấp và cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn 2017 - 2020. 104
30-05-2017 Kế hoạch số 92/KH-UBND triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2018. 115
14,125,860 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner