"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33 + 34           Năm 2017 Ngày 15 tháng 6 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-06-2017 Quyết định số 1988/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
01-06-2017 Quyết định số 1818/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa. 19
06-06-2017 Quyết định số 1918/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch giảm quá tải tại các bệnh viện công lập của tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020. 24
09-06-2017 Quyết định số 1984/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Truyền thông du lịch Thanh Hóa đến năm 2020. 34
09-06-2017 Quyết định số 1985/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển sản phẩm du lịch mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn 2030. 57
15-06-2017 Quyết định số 2077/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách cấp bù miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017 theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ. 89
07-06-2017 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). 110
06-06-2017 Kế hoạch số 96/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2025. 114
08-06-2017 Kế hoạch số 99/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự. 127
14,126,210 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner