"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35 + 36           Năm 2017 Ngày 30 tháng 6 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-06-2017 Quyết định số 2185/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Thanh Hóa. 03
28-06-2017 Quyết định số 2218/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 “Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” ban hành kèm theo Quyết định số 204/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 22
28-06-2017 Quyết định số 2219/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 6 “Quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” ban hành kèm theo Quyết định số 202/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 24
28-06-2017 Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. 26
PHẦN Văn bản khác
Ban Chỉ đạo 138
30-06-2017 Kế hoạch số 109/KH-BCĐ triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2017. 51
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-06-2017 Quyết định số 2144/QĐ-UBND phê duyệt Đề án đổi tên, sáp nhập, bổ sung chức năng, nhiệm vụ các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hoạt động trong lĩnh vực giáo dục thường xuyên, dạy nghề, hướng nghiệp. 56
27-06-2017 Quyết định số 2213/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 1). 71
30-06-2017 Quyết định số 2283/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 99
Chủ tịch UBND tỉnh
16-06-2017 Quyết định số 2088/QĐ-UBND thành lập Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa. 107
16-06-2017 Quyết định số 2093/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017 - 2020 tỉnh Thanh Hóa. 113
22-06-2017 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 138
26-06-2017 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện năm 2017. 142
14,126,383 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner