"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41 + 42           Năm 2017 Ngày 31 tháng 8 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-08-2017 Quyết định số 3029/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thanh Hóa. 03
18-08-2017 Quyết định số 3034/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di sản thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 16
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
18-08-2017 Quyết định số 3031/QĐ-UBND về việc phê duyệt tạm cấp kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 cho các đối tượng chính sách của tỉnh Thanh Hóa. 31
21-08-2017 Quyết định số 3055/QĐ-UBND về việc phê duyệt đối tượng và kinh phí trợ cấp một lần đối với Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ. 41
16-08-2017 Kế hoạch số 135/KH-UBND xây dựng các mô hình thí điểm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2018. 59
22-08-2017 Kế hoạch số 142/KH-UBND tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”. 79
22-08-2017 Kế hoạch số 143/KH-UBND phát động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 94
Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm
22-08-2017 Quyết định số 3095/QĐ-BCĐ về việc phê duyệt Quy chế làm việc của Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa. 108
14,125,981 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner