"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 47 + 48           Năm 2017 Ngày 30 tháng 9 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
26-09-2017 Quyết định số 3637/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Hành chính công tỉnh với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. 03
26-09-2017 Quyết định số 3638/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa. 11
27-09-2017 Quyết định số 3671/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2018. 22
29-09-2017 Quyết định số 3705/QĐ-UBND về việc phê duyệt cấp bổ sung kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2017 cho các đối tượng thuộc quản lý của tỉnh Thanh Hóa theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 và Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ. 39
29-09-2017 Quyết định số 3721/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Dệt May, Da - Giầy tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 63
19-09-2017 Kế hoạch số 161/KH-UBND thực hiện Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 82
25-09-2017 Kế hoạch số 164/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 90
29-09-2017 Kế hoạch số 169/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 101
14,125,761 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner