"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 53 + 54           Năm 2017 Ngày 30 tháng 11 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-11-2017 Quyết định số 4307/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 03
15-11-2017 Quyết định số 4344/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong công tác đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 12
20-11-2017 Quyết định số 4440/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 22
21-11-2017 Quyết định số 4455/2017/QĐ-UBND ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 32
23-11-2017 Quyết định số 4495/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 45
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-11-2017 Quyết định số 4516/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020. 49
Chủ tịch UBND tỉnh
09-11-2017 Quyết định số 4295/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững giáo dục và đào tạo Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. 61
24-11-2017 Quyết định số 4532/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018. 77
Ban Chỉ đạo 389
29-11-2017 Kế hoạch số 204/KH-BCĐ kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong, sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. 98
14,125,607 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner