"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 55 + 56           Năm 2017 Ngày 15 tháng 12 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-12-2017 Quyết định số 4627/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 03
04-12-2017 Quyết định số 4655/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn mức giao đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức công nhận đất ở và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 4463/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh. 43
11-12-2017 Quyết định số 4764/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa. 46
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
04-12-2017 Quyết định số 4651/QĐ-UBND về việc công nhận xã “đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017 (đợt 1) cho các xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 55
07-12-2017 Quyết định số 4701/QĐ-UBND phê duyệt danh sách chủ tàu cá không tiếp tục tham gia thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP đã được phê duyệt tại các Quyết định: số 407/QĐ-UBND ngày 04/02/2015, số 842/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. 58
08-12-2017 Quyết định số 4752/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí cho thân nhân của các đối tượng Dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 61
08-12-2017 Quyết định số 4753/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 - 2020” theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 74
Ban Chỉ đạo 389
12-12-2017 Kế hoạch số 208/KH-BCĐ tuyên truyền, phổ biến pháp luật trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. 115
14,125,573 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner