"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2018 Ngày 15 tháng 01 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-01-2018 Quyết định số 37/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 03
03-01-2018 Quyết định số 38/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 18
10-01-2018 Quyết định số 126/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018, của tỉnh Thanh Hóa. 51
15-01-2018 Quyết định số 172/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản do UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh ban hành. 89
Chủ tịch UBND tỉnh
02-01-2018 Quyết định số 09/QĐ-UBND về việc ủy quyền thông báo chỉ tiêu kế hoạch hướng dẫn phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh năm 2018. 90
11-01-2018 Chỉ thị số 01/CT-UBND về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. 95
02-01-2018 Kế hoạch số 01/KH-UBND tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2018. 103
04-01-2018 Kế hoạch số 03/KH-UBND tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất năm 2018. 109
09-01-2018 Kế hoạch số 06/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh trên người tỉnh Thanh Hóa năm 2018. 113
Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm
05-01-2018 Kế hoạch số 05/KH-BCĐ triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018. 123
14,095,522 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner