"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2018 Ngày 15 tháng 3 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-03-2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 2344/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh. 03
01-03-2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ban hành quy định các biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 05
09-03-2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tổ chức và quản lý hoạt động thí điểm xe điện bốn bánh vận chuyển khách trên địa bàn thành phố Sầm Sơn. 11
09-03-2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 20
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
07-03-2018 Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc cấp gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2017 - 2018. 40
08-03-2018 Quyết định số 834/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế mẫu nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, bản (sân bóng đá, bóng chuyền); trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 53
09-03-2018 Quyết định số 866/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Cờ tỉnh Thanh Hóa. 68
14-03-2018 Chỉ thị số 03/CT-UBND về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 78
13-03-2018 Kế hoạch số 52/KH-UBND công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018. 82
14-03-2018 Kế hoạch số 54/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. 91
14,096,012 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner