"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2018 Ngày 15 tháng 6 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-06-2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND quy định đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-06-2018 Quyết định số 2167/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Thanh Hóa. 06
11-06-2018 Quyết định số 2168/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa. 11
11-06-2018 Quyết định số 2169/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa. 27
Chủ tịch UBND tỉnh
07-06-2018 Quyết định số 2131/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a. 36
11-06-2018 Quyết định số 2173/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2021. 42
11-06-2018 Quyết định số 2186/QĐ-UBND phê duyệt cấu hình, thông số kỹ thuật và mức giá dự toán tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2018. 51
12-06-2018 Quyết định số 2196/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội phát triển chợ tỉnh Thanh Hóa. 77
20-06-2018 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. 88
04-06-2018 Kế hoạch số 15/KH-UBND thực hiện thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học về làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020. 92
14,095,814 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner