"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37 + 38           Năm 2018 Ngày 30 tháng 9 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-09-2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-09-2018 Quyết định số 3475/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025. 11
Chủ tịch UBND tỉnh
21-09-2018 Quyết định số 3577/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa cơ sở, gia đình, thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa. 20
21-09-2018 Quyết định số 3578/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa. 30
21-09-2018 Quyết định số 3579/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. 46
21-09-2018 Quyết định số 3580/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa. 56
21-09-2018 Quyết định số 3581/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa. 61
21-09-2018 Quyết định số 3582/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chínhlĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. 66
21-09-2018 Quyết định số 3583/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa. 71
21-09-2018 Quyết định số 3585/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa. 84
14,095,680 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner