"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2019 Ngày 15 tháng 4 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
09-04-2019 Quyết định số 1259/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực thương mại biên giới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa. 03
12-04-2019 Quyết định số 1305/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Trong lĩnh vực văn hóa cơ sở, mỹ phẩm, quảng cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa. 05
12-04-2019 Quyết định số 1315/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 tỉnh Thanh Hóa. 11
12-04-2019 Quyết định số 1316/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa. 27
12-04-2019 Quyết định số 1317/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa. 29
12-04-2019 Quyết định số 1332/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa. 32
12-04-2019 Quyết định số 1334/QĐ-UBND về việc cấp bổ sung gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019. 34
12-01-2019 Kế hoạch số 95/KH-UBND xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa năm 2020. 39
01-04-2019 Kế hoạch số 79/KH-UBND triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018. 42
02-04-2019 Kế hoạch số 81/KH-UBND triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018. 45
08-04-2019 Kế hoạch số 88/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019. 49
09-04-2019 Kế hoạch số 91/KH-UBND thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh giai đoạn 2019-2021, mục tiêu đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 55
14,125,548 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner