"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2019 Ngày 15 tháng 5 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-05-2019 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ban hành danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn: Tài sản cố định vô hình, tài sản chưa đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa. 04
08-05-2019 Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ thiệt hại và hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh ở lợn do mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 13
10-05-2019 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND quy định quy trình kiểm tra tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 17
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-05-2019 Quyết định số 1649/QĐ-UBND phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 22
07-05-2019 Quyết định số 1683/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình và Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Sở Y tế. 41
Chủ tịch UBND tỉnh
03-05-2019 Quyết định số 1609/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài để công nhận cơ sở giáo dục đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2019 thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. 50
03-05-2019 Quyết định số 1624/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa. 51
13-05-2019 Quyết định số 1764/QĐ-UBND việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND cấp huyện/UBND cấp xã/Cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa. 61
15-05-2019 Quyết định số 1829/QĐ-UBND về việc sửa đổi Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. 81
02-05-2019 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tập trung thực hiện một số giải pháp đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 và những năm tới. 83
06-05-2019 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. 89
03-05-2019 Kế hoạch số 114/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 92
10-05-2019 Kế hoạch số 116/KH-UBND triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 102
14,131,276 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner