"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2019 Ngày 31 tháng 5 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-05-2019 Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 03
27-05-2019 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về quy định mức hỗ trợ thiệt hại và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh ở lợn do mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-05-2019 Quyết định số 1934/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 12
Chủ tịch UBND tỉnh
17-05-2019 Quyết định số 1869/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới banhành Trong lĩnh vực triển lãm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa. 24
20-05-2019 Quyết định số 1880/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa. 27
20-05-2019 Quyết định số 1895/QĐ-UBND về việc công bố danh mục, phân loại đập, hồ chứa nước thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 31
21-05-2019 Quyết định số 1906/QĐ-UBND công nhận Khu du lịch cấp tỉnh Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh, huyện Thọ Xuân và huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. 47
21-05-2019 Quyết định số 1907/QĐ-UBND công nhận Khu du lịch cấp tỉnh Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, huyện Bá Thước và huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 49
24-05-2019 Quyết định số 1905/QĐ-UBND công nhận Khu du lịch cấp tỉnh Vườn Quốc gia Bến En, huyện Như Thanh và huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 51
24-05-2019 Quyết định số 1945/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí cho thân nhân của các đối tượng dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 53
27-05-2019 Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trang thiết bị Y tế thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. 100
29-05-2019 Quyết định số 2011/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa. 103
31-05-2019 Quyết định số 2056/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 105
14,131,156 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner