"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41 + 42           Năm 2019 Ngày 30 tháng 9 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-09-2019 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
03-09-2019 Quyết định số 3505/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Trung học phổ thông Dương Đình Nghệ, huyện Thiệu Hóa để sắp xếp vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. 38
03-09-2019 Quyết định số 3506/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Trung học phổ thông Triệu Thị Trinh, huyện Nông Cống để sắp xếp vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. 41
03-09-2019 Quyết định số 3507/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Trung học phổ thông Trần Phú, huyện Nga Sơn để sắp xếp vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. 44
03-09-2019 Quyết định số 3508/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Trung học phổ thông Trần Ân Chiêm, huyện Yên Định để sắp xếp vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. 47
03-09-2019 Quyết định số 3509/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Trung học phổ thông Lưu Đình Chất, huyện Hoằng Hóa để sắp xếp vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. 50
03-09-2019 Quyết định số 3510/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Trung học phổ thông Nguyễn Xuân Nguyên, huyện Quảng Xương để sắp xếp vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. 53
03-09-2019 Quyết định số 3511/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Trung học phổ thông Lê Viết Tạo, huyện Hoằng Hóa để sắp xếp vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. 56
03-09-2019 Quyết định số 3512/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hoàng, huyện Hà Trung để sắp xếp vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. 59
06-09-2019 Quyết định số 3556/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Đường bộ, Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; UBND cấp huyện; UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa. 62
16-09-2019 Quyết định số 3688/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thanh Hóa. 75
14,130,983 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner