"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 55 + 56           Năm 2019 Ngày 30 tháng 11 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-11-2019 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số nội dung của Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 04
28-11-2019 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 06
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-11-2019 Quyết định số 4829/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 04/04/2017 và Quyết định số 4512/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về “Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. 09
21-11-2019 Quyết định số 4932/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 34
Chủ tịch UBND tỉnh
19-11-2019 Quyết định số 4896/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa. 39
20-11-2019 Quyết định số 4915/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa. 43
20-11-2019 Quyết định số 4916/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa. 46
21-11-2019 Quyết định số 4923/QĐ-UBND ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao đơn vị thực hiện mua sắm tập trung năm 2020. 49
26-11-2019 Quyết định số 5006/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. 51
26-11-2019 Quyết định số 5012/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa. 57
26-11-2019 Quyết định số 5014/QĐ-UBND công nhận Điểm du lịch Di tích Phủ Cẩm, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. 81
26-11-2019 Quyết định số 5015/QĐ-UBND công nhận Điểm du lịch Di tích lịch sử Điện Thừa Hoa và Từ đường Phúc Quang, xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. 83
29-11-2019 Quyết định số 5082/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu hồ sơ tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2020. 85
29-11-2019 Quyết định số 5084/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa. 88
29-11-2019 Quyết định số 5085/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa. 108
Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm
27-11-2019 Kế hoạch số 242/KH-BCĐ triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020. 127
14,131,195 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner