"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 57 + 58           Năm 2019 Ngày 15 tháng 12 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-12-2019 Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 03
04-12-2019 Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức và địa phương trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 52
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
12-12-2019 Quyết định số 5262/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa. 61
12-12-2019 Quyết định số 5269/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hoá. 63
13-12-2019 Quyết định số 5291/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa. 124
03-12-2019 Kế hoạch số 248/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020. 126
14,131,449 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner