"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 69 + 70           Năm 2019 Ngày 31 tháng 12 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2019 Quyết định số 5433/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập do tỉnh Thanh Hóa quản lý”. 03
25-12-2019 Quyết định số 5476/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Thanh Hóa. 23
Chủ tịch UBND tỉnh
25-12-2019 Quyết định số 5484/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước, năm 2020. 95
31-12-2019 Quyết định số 5588/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa. 114
31-12-2019 Quyết định số 5589/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa. 117
20-12-2019 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường kiểm soát thực phẩm cung ứng từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm. 120
23-12-2019 Chỉ thị số 19/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 124
24-12-2019 Kế hoạch số 255/KH-UBND kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020. 129
25-12-2019 Kế hoạch số 257/KH-UBND triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 137
25-12-2019 Kế hoạch số 259/KH-UBND tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020. 147
14,126,284 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner