"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29 + 30           Năm 2020 Ngày 15 tháng 4 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-04-2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND về việc phân công, phân cấp thực hiện đăng ký phương tiện và tổ chức quản lý phương tiện miễn đăng ký phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 04
10-04-2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND về việc phân cấp xây dựng, thẩm định và ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất hoặc cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 06
15-04-2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 09
Chủ tịch UBND tỉnh
13-04-2020 Quyết định số 1290/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. 13
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
03-04-2020 Quyết định số 1772/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa. 21
07-04-2020 Quyết định số 1223/QĐ-UBND ban hành Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2020. 23
09-04-2020 Quyết định số 1262/QĐ-UBND phê duyệt phương án triển khai điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 59
13-04-2020 Quyết định số 1284/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa. 72
14-04-2020 Quyết định số 1304/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử và xây dựng phòng họp không giấy tờ tại UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh. 78
15-04-2020 Quyết định số 1306/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2070. 85
01-04-2020 Chỉ thị số 12/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 92
06-04-2020 Kế hoạch số 85/KH-UBND đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,thay đổi hình thức làm việc góp phần phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 95
09-04-2020 Kế hoạch số 88/KH-UBND triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 101
14-04-2020 Kế hoạch số 91/KH-UBND tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và từ ngạch nhân viên, cán sự lên chuyên viên tỉnh Thanh Hóa năm 2020 (theo chỉ tiêu được Bộ Nội vụ thống nhất năm 2019). 107
Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm
07-04-2020 Kế hoạch số 86/KH-BCĐ triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020. 118
14,095,674 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner