"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 65 + 66 + 67 + 68           Năm 2020 Ngày 15 tháng 11 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
10-11-2020 Quyết định số 4846/QĐ-UBND về việc phê duyệt đối tượng và kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 181/2019/NQ-HĐND ngày 10/07/2019 và Nghị quyết số 233/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh (đợt 2). 02
14,134,961 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner