"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 71 + 72 + 73 + 74           Năm 2020 Ngày 30 tháng 11 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-11-2020 Quyết định số 4954/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh sách học sinh học trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ theoNghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm học 2020-2021. 02
14,135,408 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner