Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2016

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 31-01
10 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 29-02
14 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 31-3
40 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 31-3
12 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 15-4
12 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 30-4
11 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 31-5
13 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 31-5
7 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 15-6
7 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 15-6
10 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 30-6
14 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 15-7
11 văn bản
 
Số 25 + 26  ngày 31-7
15 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 15-8
8 văn bản
 
Số 29 + 30  ngày 31-8
9 văn bản
 
Số 31 + 32  ngày 15-9
6 văn bản
 
Số 33 + 34  ngày 15-9
10 văn bản
 
Số 35 + 36  ngày 30-9
10 văn bản
 
Số 37 + 38  ngày 30-9
12 văn bản
 
Số 39 + 40  ngày 15-10
10 văn bản
 
Số 41 + 42  ngày 31-10
13 văn bản
 
Số 43 + 44  ngày 15-11
9 văn bản
 
Số 45 + 46  ngày 30-11
4 văn bản
 
Số 47 + 48  ngày 30-11
7 văn bản
 
Số 49 + 50  ngày 15-12
6 văn bản
 
Số 51 + 52  ngày 31-12
9 văn bản
 
Số 53 + 54  ngày 31-12
6 văn bản
 
Số 55 + 56  ngày 31-12
8 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

303 văn bản gồm 41 văn bản quy phạm pháp luật và 262 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2016
10 văn bản
 
Tháng 02-2016
14 văn bản
 
Tháng 3-2016
52 văn bản
 
Tháng 4-2016
23 văn bản
 
Tháng 5-2016
20 văn bản
 
Tháng 6-2016
31 văn bản
 
Tháng 7-2016
26 văn bản
 
Tháng 8-2016
17 văn bản
 
Tháng 9-2016
38 văn bản
 
Tháng 10-2016
23 văn bản
 
Tháng 11-2016
20 văn bản
 
Tháng 12-2016
29 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Ủy ban nhân dân tỉnh
105 văn bản
 
Chủ tịch UBND tỉnh
189 văn bản
 
BCĐ389
2 văn bản
 
BCĐHMTN
1 văn bản
 
BCĐVSATTP
1 văn bản
 
BCĐHKPĐ
1 văn bản
 
QBLTDCDNNVV
1 văn bản
 
BCĐKCHTLH
1 văn bản
 
BCĐXKLĐCG
1 văn bản
 
BCĐPCCCCNCH
1 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Đất đai - Xây dựng
1 văn bản
 
 
 
14,134,773 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner