Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2018

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 15-01
10 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 31-01
11 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 28-02
13 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 15-3
10 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 31-3
7 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 15-4
4 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 15-4
10 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 30-4
11 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 31-5
8 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 31-5
11 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 15-6
10 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 15-7
3 văn bản
 
Số 25 + 26  ngày 31-7
8 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 31-8
13 văn bản
 
Số 29 + 30  ngày 31-8
2 văn bản
 
Số 31 + 32  ngày 31-8
9 văn bản
 
Số 33 + 34  ngày 31-8
1 văn bản
 
Số 35 + 36  ngày 15-9
13 văn bản
 
Số 37 + 38  ngày 30-9
10 văn bản
 
Số 39 + 40  ngày 30-9
15 văn bản
 
Số 41 + 42  ngày 15-10
9 văn bản
 
Số 43 + 44  ngày 15-10
4 văn bản
 
Số 45 + 46  ngày 31-10
12 văn bản
 
Số 47 + 48  ngày 31-10
1 văn bản
 
Số 49 + 50  ngày 31-10
2 văn bản
 
Số 51 + 52  ngày 15-11
10 văn bản
 
Số 53 + 54  ngày 15-11
4 văn bản
 
Số 55 + 56  ngày 30-11
13 văn bản
 
Số 57 + 58  ngày 15-12
9 văn bản
 
Số 59 + 60  ngày 15-12
1 văn bản
 
Số 61 + 62  ngày 31-12
2 văn bản
 
Số 63 + 64  ngày 31-12
10 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

256 văn bản gồm 37 văn bản quy phạm pháp luật và 219 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2018
21 văn bản
 
Tháng 02-2018
13 văn bản
 
Tháng 3-2018
17 văn bản
 
Tháng 4-2018
25 văn bản
 
Tháng 5-2018
19 văn bản
 
Tháng 6-2018
10 văn bản
 
Tháng 7-2018
11 văn bản
 
Tháng 8-2018
25 văn bản
 
Tháng 9-2018
38 văn bản
 
Tháng 10-2018
28 văn bản
 
Tháng 11-2018
27 văn bản
 
Tháng 12-2018
22 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Ủy ban nhân dân tỉnh
67 văn bản
 
Chủ tịch UBND tỉnh
184 văn bản
 
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
1 văn bản
 
BCĐ389
2 văn bản
 
BCĐVSATTP
2 văn bản
 
 
 
14,096,048 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner