Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2019

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 15-01
11 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 31-01
10 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 28-02
21 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 15-3
11 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 30-3
16 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 15-4
9 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 15-4
12 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 30-4
10 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 15-5
13 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 31-5
1 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 31-5
13 văn bản
 
Số 23 + 24 + 25 + 26  ngày 15-6
1 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 30-6
20 văn bản
 
Số 29 + 30 + 31 + 32  ngày 15-7
1 văn bản
 
Số 33 + 34  ngày 15-7
11 văn bản
 
Số 35 + 36  ngày 31-7
6 văn bản
 
Số 37 + 38  ngày 15-8
9 văn bản
 
Số 39 + 40  ngày 31-8
11 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

186 văn bản gồm 26 văn bản quy phạm pháp luật và 160 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2019
21 văn bản
 
Tháng 02-2019
21 văn bản
 
Tháng 3-2019
27 văn bản
 
Tháng 4-2019
31 văn bản
 
Tháng 5-2019
27 văn bản
 
Tháng 6-2019
21 văn bản
 
Tháng 7-2019
18 văn bản
 
Tháng 8-2019
20 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Ủy ban nhân dân tỉnh
41 văn bản
 
Chủ tịch UBND tỉnh
145 văn bản
 
 
 
8,900,680 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner