Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 1370 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-01-2019 Quyết định số 479/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019. 
30-01-2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
28-01-2019 Quyết định số 433/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
24-01-2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung một số nội dung quy định về giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành theo Quyết định số 3352/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 
02-01-2019 Quyết định số 2/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. 
02-01-2019 Quyết định số 2/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. 
02-01-2019 Quyết định số 1/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019. 
02-01-2019 Quyết định số 1/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019. 
28-12-2018 Quyết định số 5361/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa. 
19-12-2018 Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về Giải thưởng khoa học và công nghệ Thanh Hóa. 
17-12-2018 Quyết định số 5068/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa. 
14-12-2018 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. 
06-12-2018 Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 
26-11-2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý Hộ chiếu ngoại giao, Hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
20-11-2018 Quyết định số 4611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
19-11-2018 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
13-11-2018 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 
12-11-2018 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 
09-11-2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Thanh Hóa. 
18-10-2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân công, phân cấp trách nhiệm về quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
Chuyển tới trang:  /69       Số văn bản mỗi trang: 
6,962,969 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner