Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 1510 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-01-2021 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạocơ quan quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự, an toàngiao thôngtrên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
26-01-2021 Quyết định số 356/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045. 
18-01-2021 Quyết định số 192/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính; chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
01-01-2021 Quyết định số 02/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 
01-01-2021 Quyết định số 01/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021. 
31-12-2020 Quyết định số 5653/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
31-12-2020 Quyết định số 5645/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021của các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh,UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
28-12-2020 Quyết định số 5523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. 
22-12-2020 Quyết định số 5446/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
18-12-2020 Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
03-12-2020 Quyết định số 5182/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
01-12-2020 Quyết định số 5146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 83/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV đối với lĩnh vực xây dựng. 
20-11-2020 Quyết định số 4994/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
18-11-2020 Quyết định số 4954/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh sách học sinh học trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ theoNghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm học 2020-2021. 
29-10-2020 Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
29-10-2020 Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
22-10-2020 Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
06-10-2020 Quyết định số 4216/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
05-10-2020 Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 3304/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền tronghoạt động quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Thanh Hóa. 
02-10-2020 Quyết định số 4161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường. 
Chuyển tới trang:  /76       Số văn bản mỗi trang: 
14,135,109 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner