Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy ban hành: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-02-2009 Kế hoạch số 08/KH-BCĐ của BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy phòng chống ma túy năm 2009. 
15-05-2007 Kế hoạch số 15/KH-BCĐ của BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy về việc thực hiện Đề án "Tổng thể kiểm soát ma túy qua biên giới" đến năm 2010. 
10-04-2007 Kế hoạch số 11/KH-BCĐ của BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy về hành động liên ngành phòng chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2007-2010. 
12-03-2007 Kế hoạch số 07/KH-BCĐ của BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy về Phòng chống ma túy năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
14,134,706 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner