Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm ban hành: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-04-2020 Kế hoạch số 86/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020. 
27-11-2019 Kế hoạch số 242/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020. 
27-12-2018 Kế hoạch số 221/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019. 
05-01-2018 Kế hoạch số 05/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018. 
22-08-2017 Quyết định số 3095/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm về việc phê duyệt Quy chế làm việc của Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa. 
22-08-2017 Quyết định số 3095/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm về việc phê duyệt Quy chế làm việc của Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa. 
10-08-2017 Quyết định số 2910/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa. 
04-04-2017 Kế hoạch số 55/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017. 
03-03-2016 Kế hoạch số 31/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, năm 2016. 
25-12-2015 Kế hoạch số 177/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và mùa Lễ hội Xuân 2016. 
10-03-2015 Kế hoạch số 27/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2015. 
26-12-2014 Kế hoạch số 174/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi và mùa Lễ hội Xuân 2015. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
14,134,729 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner