Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 53 + 54 xuất bản ngày 31-12-2010: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2010 Quyết định số 4569/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hoá năm 2011. (từ trang 01 đến trang 44)
27-12-2010 Quyết định số 4670/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. (từ trang 45 đến trang 48)
21-12-2010 Quyết định số 4573/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. (từ trang 49 đến trang 50)
21-12-2010 Quyết định số 4586/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. (từ trang 51 đến trang 58)
21-12-2010 Quyết định số 4587/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. (từ trang 59 đến trang 61)
21-12-2010 Quyết định số 4588/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. (từ trang 62 đến trang 68)
23-12-2010 Quyết định số 4603/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc, thực hiện Dự án:Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn (tại xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia). (từ trang 69 đến trang 73)
23-12-2010 Quyết định số 4604/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân thôn Trung Yến - xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. (từ trang 74 đến trang 76)
27-12-2010 Quyết định số 4679/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. (từ trang 77 đến trang 82)
28-12-2010 Quyết định số 4699/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền thông báo chỉ tiêu hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá năm 2011. (từ trang 83 đến trang 86)
28-12-2010 Quyết định số 4700/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn bổ sung từ nguồn vượt thu và bội chi ngân sách Trung ương năm 2009 để thu hồi các nguồn vốn ứng trước ngân sách Nhà nước. (từ trang 87 đến trang 90)
29-12-2010 Quyết định số 4726/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn hỗ trợ năm 2010 cho các dự án phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 91 đến trang 93)
30-12-2010 Quyết định số 4776/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. (từ trang 94 đến trang 97)
30-12-2010 Quyết định số 4777/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. (từ trang 98 đến trang 100)
30-12-2010 Quyết định số 4778/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Nam Yến - xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. (từ trang 101 đến trang 102)
30-12-2010 Quyết định số 4779/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ diện tích màu không sản xuất được do ảnh hưởng bởi san lấp mặt bằng dự án Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn tại xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia. (từ trang 103 đến trang 123)
17-12-2010 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hoá, bình ổn giá cả, thị trường trong dịp trước, trong, sau Tết Nguyên Đán Tân Mão và Quý I năm 2011. (từ trang 124 đến trang 127)
31-12-2010 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý vùng nguyên liệu mía đường phục vụ các Nhà máy đường trên địa bàn tỉnh. (từ trang 128 đến trang 129)
31-12-2010 Chỉ thị số 29/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý súng săn, cưa xăng để bảo vệ rừng và động vật hoang dã. (từ trang 130 đến trang 131)
14,134,963 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner