Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 05-06-2007: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-05-2007 Quyết định số 1511/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. (từ trang 01 đến trang 82)
29-05-2007 Quyết định số 1568/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Tuấn Đạt chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất nông nghiệp khác để xây dựng vườn ươm sản xuất giống cây lâm nghiệp. (từ trang 83 đến trang 84)
24-05-2007 Quyết định số 1512/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn vay tín dụng ưu đãi của Nhà nước năm 2007 để thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương, đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn. (từ trang 85 đến trang 89)
25-05-2007 Quyết định số 1535/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải thể tổ chức giám định Kế toán tài chính tỉnh và miễn nhiệm Giám định viên trưởng. (trang 90)
25-05-2007 Quyết định số 1536/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải thể tổ chức giám định tác phẩm Văn học nghệ thuật - Văn hoá phẩm nghệ thuật và miễn nhiệm Giám định viên trưởng. (trang 91)
29-05-2007 Quyết định số 1564/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề huyện Thiệu Hoá. (từ trang 92 đến trang 93)
29-05-2007 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật cư trú. (từ trang 94 đến trang 95)
30-05-2007 Kế hoạch số 17/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 96 đến trang 98)
30-05-2007 Quyết định số 1589/QĐ-UBND của Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án Khu kinh tế Nghi Sơn. (từ trang 99 đến trang 105)
10,223,384 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner