Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 43 + 44 xuất bản ngày 15-09-2017: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-09-2017 Quyết định số 3351/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 03 đến trang 06)
07-09-2017 Quyết định số 3352/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 07 đến trang 09)
07-09-2017 Quyết định số 3353/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 10 đến trang 12)
07-09-2017 Quyết định số 3354/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định giá dịch vụ sử dụng bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 13 đến trang 15)
07-09-2017 Quyết định số 3355/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 16 đến trang 19)
07-09-2017 Quyết định số 3363/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 20 đến trang 27)
15-09-2017 Quyết định số 3486/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh dành cho các dự án thuộc lĩnh vực giao thông dự kiến khởi công mới giai đoạn 2018 - 2020. (từ trang 28 đến trang 36)
15-09-2017 Quyết định số 3494/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 37 đến trang 41)
08-09-2017 Quyết định số 3393/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển Trung ương hỗ trợ bổ sung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017, tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 42 đến trang 49)
12-09-2017 Quyết định số 3443/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ đối với người học chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 50 đến trang 65)
12-09-2017 Quyết định số 3447/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ sản xuất vụ đông 2017 - 2018. (từ trang 66 đến trang 71)
06-09-2017 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch sốt xuất huyết do vi-rút Dengue. (từ trang 72 đến trang 73)
15-09-2017 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017 - 2018. (từ trang 74 đến trang 81)
05-09-2017 Kế hoạch số 149/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 82 đến trang 101)
05-09-2017 Kế hoạch số 150/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp Thanh Hóa hội nhập và phát triển”. (từ trang 102 đến trang 110)
12-09-2017 Kế hoạch số 156/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2017, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 111 đến trang 119)
15-09-2017 Kế hoạch số 160/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. (từ trang 120 đến trang 124)
7,760,798 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner