Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 15-01-2018: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-01-2018 Quyết định số 37/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 03 đến trang 17)
03-01-2018 Quyết định số 38/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. (từ trang 18 đến trang 50)
10-01-2018 Quyết định số 126/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018, của tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 51 đến trang 88)
15-01-2018 Quyết định số 172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản do UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh ban hành. (trang 89)
02-01-2018 Quyết định số 09/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền thông báo chỉ tiêu kế hoạch hướng dẫn phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh năm 2018. (từ trang 90 đến trang 94)
11-01-2018 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. (từ trang 95 đến trang 102)
02-01-2018 Kế hoạch số 01/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2018. (từ trang 103 đến trang 108)
04-01-2018 Kế hoạch số 03/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất năm 2018. (từ trang 109 đến trang 112)
09-01-2018 Kế hoạch số 06/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phòng, chống dịch bệnh trên người tỉnh Thanh Hóa năm 2018. (từ trang 113 đến trang 122)
05-01-2018 Kế hoạch số 05/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018. (từ trang 123 đến trang 144)
7,761,165 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner