Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 57 + 58 xuất bản ngày 15-12-2018: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-12-2018 Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. (từ trang 03 đến trang 04)
03-12-2018 Quyết định số 4082/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án Xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025. (từ trang 05 đến trang 45)
06-12-2018 Quyết định số 4881/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 46 đến trang 51)
10-12-2018 Quyết định số 4924/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án nghiên cứu phục dựng, phát huy giá trị các lễ hội tiêu biểu và các loại hình văn hóa dân gian đặc sắc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, phục vụ phát triển du lịch. (từ trang 52 đến trang 89)
14-12-2018 Quyết định số 5038/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phân bổ gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia để hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng do mưa, lũ năm 2018. (từ trang 90 đến trang 92)
14-12-2018 Quyết định số 5040/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án giám sát khai thuế đối với các doanh nghiệp có hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 93 đến trang 106)
10-12-2018 Kế hoạch số 200/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2018 - 2021. (từ trang 107 đến trang 118)
14-12-2018 Kế hoạch số 203/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2019. (từ trang 119 đến trang 128)
14-12-2018 Kế hoạch số 204/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 05/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính. (từ trang 129 đến trang 135)
7,774,664 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner