Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 15-04-2019: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-04-2019 Quyết định số 1259/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực thương mại biên giới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 03 đến trang 04)
12-04-2019 Quyết định số 1305/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Trong lĩnh vực văn hóa cơ sở, mỹ phẩm, quảng cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 05 đến trang 10)
12-04-2019 Quyết định số 1315/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 11 đến trang 26)
12-04-2019 Quyết định số 1316/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 27 đến trang 28)
12-04-2019 Quyết định số 1317/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 29 đến trang 31)
12-04-2019 Quyết định số 1332/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 32 đến trang 33)
12-04-2019 Quyết định số 1334/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cấp bổ sung gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019. (từ trang 34 đến trang 38)
12-01-2019 Kế hoạch số 95/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa năm 2020. (từ trang 39 đến trang 41)
01-04-2019 Kế hoạch số 79/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018. (từ trang 42 đến trang 44)
02-04-2019 Kế hoạch số 81/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018. (từ trang 45 đến trang 48)
08-04-2019 Kế hoạch số 88/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019. (từ trang 49 đến trang 54)
09-04-2019 Kế hoạch số 91/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh giai đoạn 2019-2021, mục tiêu đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 55 đến trang 80)
12,433,591 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner