Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 21 + 22 xuất bản ngày 31-05-2019: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-05-2019 Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 03 đến trang 09)
27-05-2019 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về quy định mức hỗ trợ thiệt hại và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh ở lợn do mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 10 đến trang 11)
22-05-2019 Quyết định số 1934/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 12 đến trang 23)
17-05-2019 Quyết định số 1869/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới banhành Trong lĩnh vực triển lãm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 24 đến trang 26)
20-05-2019 Quyết định số 1880/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 27 đến trang 30)
20-05-2019 Quyết định số 1895/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục, phân loại đập, hồ chứa nước thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 31 đến trang 46)
21-05-2019 Quyết định số 1906/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Khu du lịch cấp tỉnh Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh, huyện Thọ Xuân và huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 47 đến trang 48)
21-05-2019 Quyết định số 1907/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Khu du lịch cấp tỉnh Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, huyện Bá Thước và huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 49 đến trang 50)
24-05-2019 Quyết định số 1905/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Khu du lịch cấp tỉnh Vườn Quốc gia Bến En, huyện Như Thanh và huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 51 đến trang 52)
24-05-2019 Quyết định số 1945/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí cho thân nhân của các đối tượng dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 53 đến trang 99)
27-05-2019 Quyết định số 1972/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trang thiết bị Y tế thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 100 đến trang 102)
29-05-2019 Quyết định số 2011/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 103 đến trang 104)
31-05-2019 Quyết định số 2056/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 105 đến trang 106)
12,433,685 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner