Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 55 + 56 xuất bản ngày 30-11-2019: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-11-2019 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung của Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 04 đến trang 05)
28-11-2019 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 06 đến trang 08)
18-11-2019 Quyết định số 4829/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 04/04/2017 và Quyết định số 4512/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về “Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. (từ trang 09 đến trang 33)
21-11-2019 Quyết định số 4932/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 34 đến trang 38)
19-11-2019 Quyết định số 4896/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 39 đến trang 42)
20-11-2019 Quyết định số 4915/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 43 đến trang 45)
20-11-2019 Quyết định số 4916/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 46 đến trang 48)
21-11-2019 Quyết định số 4923/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao đơn vị thực hiện mua sắm tập trung năm 2020. (từ trang 49 đến trang 50)
26-11-2019 Quyết định số 5006/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. (từ trang 51 đến trang 56)
26-11-2019 Quyết định số 5012/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 57 đến trang 80)
26-11-2019 Quyết định số 5014/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Điểm du lịch Di tích Phủ Cẩm, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 81 đến trang 82)
26-11-2019 Quyết định số 5015/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Điểm du lịch Di tích lịch sử Điện Thừa Hoa và Từ đường Phúc Quang, xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 83 đến trang 84)
29-11-2019 Quyết định số 5082/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu hồ sơ tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2020. (từ trang 85 đến trang 87)
29-11-2019 Quyết định số 5084/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 88 đến trang 107)
29-11-2019 Quyết định số 5085/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 108 đến trang 126)
27-11-2019 Kế hoạch số 242/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020. (từ trang 127 đến trang 143)
12,129,132 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner