Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 29 + 30 xuất bản ngày 15-04-2020: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-04-2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công, phân cấp thực hiện đăng ký phương tiện và tổ chức quản lý phương tiện miễn đăng ký phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 04 đến trang 05)
10-04-2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp xây dựng, thẩm định và ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất hoặc cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 06 đến trang 08)
15-04-2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 09 đến trang 12)
13-04-2020 Quyết định số 1290/QĐ-BCĐ của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 13 đến trang 20)
03-04-2020 Quyết định số 1772/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 21 đến trang 22)
07-04-2020 Quyết định số 1223/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2020. (từ trang 23 đến trang 58)
09-04-2020 Quyết định số 1262/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án triển khai điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 59 đến trang 71)
13-04-2020 Quyết định số 1284/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa. (từ trang 72 đến trang 77)
14-04-2020 Quyết định số 1304/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử và xây dựng phòng họp không giấy tờ tại UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh. (từ trang 78 đến trang 84)
15-04-2020 Quyết định số 1306/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2070. (từ trang 85 đến trang 91)
01-04-2020 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 92 đến trang 94)
06-04-2020 Kế hoạch số 85/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,thay đổi hình thức làm việc góp phần phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 95 đến trang 100)
09-04-2020 Kế hoạch số 88/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 101 đến trang 106)
14-04-2020 Kế hoạch số 91/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và từ ngạch nhân viên, cán sự lên chuyên viên tỉnh Thanh Hóa năm 2020 (theo chỉ tiêu được Bộ Nội vụ thống nhất năm 2019). (từ trang 107 đến trang 117)
07-04-2020 Kế hoạch số 86/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020. (từ trang 118 đến trang 143)
12,433,819 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner