Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 39 + 40 xuất bản ngày 30-06-2020: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-06-2020 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 04 đến trang 09)
08-06-2020 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Bảng giá cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh. (từ trang 10 đến trang 11)
26-06-2020 Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đấu giá. (từ trang 12 đến trang 27)
10-06-2020 Quyết định số 2148/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a. (từ trang 28 đến trang 34)
11-06-2020 Quyết định số 2153/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 35 đến trang 40)
15-06-2020 Quyết định số 2215/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 41 đến trang 44)
16-06-2020 Quyết định số 2241/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 45 đến trang 54)
19-06-2020 Quyết định số 2323/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh thuộc tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 55 đến trang 56)
23-06-2020 Quyết định số 2373/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý cạnh tranh, An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa trong nước, Kinh doanh khí, Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 57 đến trang 86)
23-06-2020 Quyết định số 2374/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 87 đến trang 103)
24-06-2020 Quyết định số 2378/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 104 đến trang 108)
25-06-2020 Quyết định số 2423/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 109 đến trang 114)
25-06-2020 Quyết định số 2439/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 115 đến trang 118)
26-06-2020 Quyết định số 2453/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 119 đến trang 123)
11-06-2020 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nướcvề an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. (từ trang 124 đến trang 128)
17-06-2020 Kế hoạch số 134/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 129 đến trang 145)
18-06-2020 Kế hoạch số 135/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ, Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 03/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. (từ trang 146 đến trang 159)
14,134,229 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner