Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 15-02-2012: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-02-2012 Quyết định số 359/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. (từ trang 01 đến trang 23)
04-02-2012 Quyết định số 364/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá trần dịch vụ nhà chung cư thu nhập thấp tại Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá. (từ trang 24 đến trang 26)
09-02-2012 Quyết định số 402/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập. (từ trang 27 đến trang 46)
02-02-2012 Quyết định số 341/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Danh mục chuẩn bị đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn năm 2012, thuộc Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT, tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 47 đến trang 50)
03-02-2012 Quyết định số 357/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn sự nghiệp môi trường để thực hiện đầu tư các dự án hệ thống nước thải các bệnh viện năm 2012. (từ trang 51 đến trang 53)
04-02-2012 Quyết định số 361/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch kinh phí nguồn sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án Quy hoạch năm 2012 của tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 54 đến trang 57)
04-02-2012 Quyết định số 363/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Bên mời thầu các dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. (từ trang 58 đến trang 61)
04-02-2012 Quyết định số 366/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt Danh mục dự án công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. (từ trang 62 đến trang 66)
04-02-2012 Quyết định số 369/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh công bố số liệu hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp năm 2011 tỉnh Thanh Hoá. (từ trang 67 đến trang 76)
06-02-2012 Quyết định số 373/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2012. (từ trang 77 đến trang 81)
06-02-2012 Quyết định số 374/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giá gạo tẻ tại trung tâm các xã biên giới và dự toán kinh phí mua gạo hỗ trợ cho các hộ nghèo ở các thôn bản thuộc 05 huyện biên giới chưa tự túc được lương thực thuộc Chương trình Nghị Quyết số 30a/2008/NQ - CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ. (từ trang 82 đến trang 86)
01-02-2012 Quyết định số 381/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Thương mại miền núi Thanh Hoá. (trang 87)
01-02-2012 Quyết định số 382/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Thanh Hóa. (trang 88)
01-02-2012 Quyết định số 383/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiến hành cổ phần hoá Công ty TNHH MTV In Báo Thanh Hoá. (trang 89)
08-02-2012 Quyết định số 391/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giá sàn để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 1) các lô đất phía Tây Bắc đường giao thông từ ngã ba Voi đi Sầm Sơn (Khu dân cư thuộc Khu đô thị Nam Thành phố Thanh Hoá). (từ trang 90 đến trang 111)
08-02-2012 Quyết định số 393/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thuỷ lợi phí năm 2012 của tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 112 đến trang 137)
11,640,006 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner