Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 15-04-2012: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-04-2012 Quyết định số 924/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá nước sạch sinh hoạt do Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Thanh Hóa sản xuất, cung cấp. (từ trang 01 đến trang 02)
03-04-2012 Quyết định số 879/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012. (từ trang 03 đến trang 17)
03-04-2012 Quyết định số 880/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Người cao tuổi thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. (trang 18)
03-04-2012 Quyết định số 881/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc diện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 19 đến trang 21)
05-04-2012 Quyết định số 909/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. (từ trang 22 đến trang 47)
05-04-2012 Quyết định số 913/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt tạm cấp kinh phí thực hiện chi trả phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ công tác tại cơ sở y tế công lập năm 2012 của tỉnh Thanh Hóa, theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ. (từ trang 48 đến trang 60)
06-04-2012 Quyết định số 933/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016". (từ trang 61 đến trang 71)
10-04-2012 Quyết định số 983/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 72 đến trang 77)
12-04-2012 Quyết định số 995/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ. (từ trang 78 đến trang 109)
12-04-2012 Quyết định số 1016/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Người cao tuổi huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. (trang 110)
13-04-2012 Quyết định số 1043/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Dân tộc học và Nhân học tỉnh Thanh Hóa. (trang 111)
13-04-2012 Quyết định số 1044/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 112 đến trang 114)
13-04-2012 Quyết định số 1045/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Người cao tuổi huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. (trang 115)
13-04-2012 Quyết định số 1046/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Người cao tuổi huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. (trang 116)
09-04-2012 Kế hoạch số 24/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2012 - 2015. (từ trang 117 đến trang 120)
03-04-2012 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 121 đến trang 124)
12-04-2012 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2011 - 2012 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2012 - 2013. (từ trang 125 đến trang 127)
11,639,803 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner