Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 19 + 20 xuất bản ngày 15-06-2012: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-06-2012 Quyết định số 1666/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt "Đề án xây dựng Xã hội học tập tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020". (từ trang 01 đến trang 18)
01-06-2012 Quyết định số 1667/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí công nhận "Xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn Xã hội học tập". (từ trang 19 đến trang 29)
07-06-2012 Quyết định số 1723/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Hạc Thành. (từ trang 30 đến trang 31)
01-06-2012 Quyết định số 1665/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục năm học 2012 - 2013. (từ trang 32 đến trang 51)
05-06-2012 Quyết định số 1687/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành quy định mức bình quân học sinh/lớp học và định mức biên chế cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV) và nhân viên hành chính (NVHC) các trường mầm non công lập. (từ trang 52 đến trang 54)
05-06-2012 Quyết định số 1711/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Người cao tuổi huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. (trang 55)
11-06-2012 Quyết định số 1786/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020. (từ trang 56 đến trang 61)
13-06-2012 Quyết định số 1812/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên thôn thuộc xã Cẩm Sơn và xã Cẩm Tâm, giải thể, sáp nhập thôn thuộc xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thuỷ. (trang 62)
14-06-2012 Quyết định số 1821/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thanh Hoá. (từ trang 63 đến trang 77)
14-06-2012 Quyết định số 1822/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thanh Hoá. (từ trang 78 đến trang 91)
14-06-2012 Quyết định số 1823/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 92 đến trang 101)
15-06-2012 Quyết định số 1833/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học của Trường Đại học Hồng Đức với các trường đại học nước ngoài. (từ trang 102 đến trang 103)
12-06-2012 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 104 đến trang 108)
13-06-2012 Kế hoạch số 54/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức, quản lý hệ thống rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. (từ trang 109 đến trang 117)
11,640,561 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner